Komunikační technika BIFF Response

BIFF Response je zkratka pro Brief, Informative, Friendly and Firm (v češtině Krátké, Informativní, Přátelské a Pevné). Jedná se o komunikační techniku, která má za cíl zklidnit a vyřešit konfliktní situace bez eskalace napětí.

Základní principy BIFF Response:

 • Krátké: Vyhněte se zdlouhavému vysvětlování a držte se tématu.
 • Informativní: Poskytněte relevantní informace bez obviňování nebo napadání.
 • Přátelské: Udržujte si klidný a zdvořilý tón i přes nesouhlas.
 • Pevné: Jasně vyjádřete své potřeby a limity bez agresivity.

Jak používat BIFF Response:

 1. Analyzujte situaci: Zhodnoťte, co se děje a kdo je do konfliktu zapojen.
 2. Určete svůj cíl: Co chcete dosáhnout komunikací?
 3. Vytvořte si BIFF Response: Zformulujte krátkou, informativní, přátelskou a pevnou odpověď.
 4. Naslouchejte aktivně: Vnímejte, co druhá strana říká, a reagujte s empatií.
 5. Buďte flexibilní: Buďte připraveni upravit svůj přístup podle potřeby.

Příklad BIFF Response:

Situace: Kolega na vás neustále svádí svou práci.

Cíl: Jasně vyjádřit, že s tímto chováním nesouhlasíte, a požádat kolegu, aby s ním přestal.

BIFF Response:

„Ahoj [jméno kolegy], chci ti říct, že se mi nelíbí, když na mě svádíš svou práci. Cítím se tím přetížený a znevažovaný. Můžeme se prosím domluvit na tom, jak si rozdělíme zodpovědnost spravedlivěji?“

Výhody BIFF Response:

 • Pomáhá deeskalovat konfliktní situace.
 • Podporuje konstruktivní komunikaci.
 • Buduje vzájemný respekt a důvěru.
 • Chrání vaše duševní pohodu.

BIFF Response je užitečný nástroj pro zvládání konfliktů v práci, doma i v osobním životě. S trochou praxe se stanete zkušenými uživateli této techniky a budete lépe vybaveni k řešení náročných konverzací.

Napsat komentář