Python: Rozšíření obrázkových dat použitím knihoven TensorFlow a Keras

imagegenerator

Data augmentation (rozšíření dat) je technika používaná v oblasti strojového učení, zejména v počítačovém vidění a zpracování přirozeného jazyka, která spočívá v rozšíření existujícího tréninkového datasetu prostřednictvím různých transformací. Cílem je zvýšit rozmanitost a množství tréninkových dat bez nutnosti shromažďovat nové vzorky. Tím se zlepšuje schopnost modelu generalizovat a zvyšuje se jeho robustnost vůči novým, … Číst dál