TOP3 nejlepší generátory obrázků AI v roce 2023


Generace obrázků pomocí umělé inteligence je proces vytváření obrázků počítačem. Některé modely umožňují uživatelům určovat aspekty generovaných obrázků, jako jsou barvy, styl nebo konkrétní objekty na obraze.

Existuje mnoho různých způsobů, jak generovat obrázky pomocí umělé inteligence. Některé z nejběžnějších metod zahrnují:

  • Generativní předtrénovaná transformační síť (GANs): GANs jsou typ umělé neuronové sítě, která se skládá ze dvou sítí: generátoru a diskriminátora. Generátor je zodpovědný za vytváření nových obrázků, zatímco diskriminátor je zodpovědný za rozlišení mezi skutečnými obrázky a generovanými obrázky. Síť GAN se trénuje tak, aby generátor generoval obrázky, které jsou tak realistické, že diskriminátor je nedokáže rozeznat od skutečných obrázků.
  • Autoencodery: Autoencodery jsou typ umělé neuronové sítě, která je zodpovědná za kompresi a dekompresi dat. Na vstupu autoencoderu je dán obrázek, který autoencoder komprimuje do vektoru. Tento vektor je pak dekomprimován zpět na obrázek, který je podobný vstupnímu obrázku. Autoencodery se často používají k generaci obrázků, které jsou realističtější než obrázky generované GANs.
  • Neural Style Transfer: Neural Style Transfer je technika, která přenáší styl jednoho obrázku na jiný obrázek. To se provádí pomocí umělé neuronové sítě, která je trénována na souboru obrázků, které mají stejný styl. Jakmile je síť vyškolena, může být použita k přenosu stylu jednoho obrázku na jiný obrázek.

Generativní modely umělé inteligence jsou stále ve vývoji, ale mají potenciál revolučním způsobem změnit způsob, jakým vytváříme a konzumujeme obrázky. Může být použit k vytváření nových uměleckých děl, k vytváření realistických 3D modelů a k vytváření nových typů vizuálních efektů.

Nejlepší generátory obrázků

  1. Midjourney – Midjourney je generátor obrázků AI vyvinutý společností InstructGPT. Midjourney je schopen generovat obrázky, které jsou velmi kreativní a expresivní.
  2. DALL-E – DALL-E je generátor obrázků AI vyvinutý společností OpenAI. DALL-E může generovat realistické obrázky na základě textových popisů. Například můžete požádat DALL-E, aby vygeneroval obrázek „kočičího psa“ a DALL-E vygeneruje obrázek kočky s hlavou psa.
  3. StableDiffusion – Stable diffusion je generátor obrázků umělé inteligence (AI), který byl vydán v roce 2022. Je založen na technikách difúze, což je typ generativního modelování, které postupně vytváří obrázek z vektoru šumu.

Všechny tyto technologie využívají hluboké učení a velké množství trénovacích dat. Neustále se vyvíjejí a nabízejí fascinující možnosti v oblasti umění, designu, hraní videoher a mnoha dalších aplikací.

Napsat komentář